Kwaliteitsverslag 2023

Dit kwaliteitsverslag is geschreven naar aanleiding van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. Dit Register maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is en vormt de basis voor toezicht en verantwoording.

Elk jaar publiceren wij het kwaliteitsverslag op onze website. Hierin kunt u zien hoe wij de zorg leveren en welke doelen wij ons voor het komende jaar stellen om ons te verbeteren. Op onze website zijn ook ons privacy statement en klachtenreglement te vinden.

Documenten

Hieronder vindt u een aantal downloadbare documenten. 

PREZO keurmerk

Zeeuws Woongenot heeft het keurmerk PREZO, wat gebruikt wordt als kwaliteitssysteem. PREZO staat voor PREstatie ZOrg. PREZO kijkt naar het leveren van prestaties aan bewoners door de zorgorganisatie in de praktijk, en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van bewoners en cliënten. Omdat kwaliteit uiteindelijk staat voor hún kwaliteit van leven. Andersom geldt dat deze cliëntervaringen weer bijdragen aan het verbeteren van onze prestaties. Met het PREZO keurmerk laten we u tevens zien:

• dat bewoners en cliënten tevreden zijn
• dat Zeeuws Woongenot prestaties vóór deze cliënten structureel verbetert
• dat Zeeuws Woongenot verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen die onze branche stelt
• dat Zeeuws Woongenot een verantwoord ondernemer is die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.

Veilig voedsel keurmerk

Zeeuws Woongenot vindt voedsel veiligheid erg belangrijk. We voldoen dan ook aan de normen zoals vermeld in de hygiëne code voor de voedselverzorging in woonvormen. Na een controle van stichting veilig voedsel, hebben wij een certificaat ontvangen. Periodiek vind er een herkeuring plaats.

Riant Verzorgd Wonen

Zeeuws Woongenot is deelnemer van de branche organisatie Riant Verzorgd Wonen (RVW). Periodiek hebben wij overleg, zowel directie als zorgmedewerkers en leren wij van elkaar middels dit lerend netwerk.