Wie zijn wij?

Zeeuws Woongenot is een initiatief van Ronald de Feijter en Jacqueline de Winter. De jarenlange ervaring van Jacqueline in de zorg en thuiszorg en de passie voor het verbinden en perfectie van Ronald, hebben ons gesterkt om te starten met een particuliere woonzorgvilla in Middelburg, Villa Rittenborgh. Deze luxe zorgvilla biedt wonen, zorg en genieten op hoog niveau in een bosrijke omgeving met een grote, eigen tuin.

Jacqueline en Ronald

Onze visie en missie

Onze visie is een begripvolle benadering met compassie. Er heerst binnen Zeeuws Woongenot een positief stimulerende sfeer. Door de gelijkwaardige omgang met elkaar kunnen de bewoners zich ten volste ontplooien. Hierdoor kunnen bewoners en familie ontzorgt worden en kunnen we met elkaar genieten van het leven.

Onze missie is luxe zorg en huisvesting bieden aan mensen die door hun zorgvraag niet meer zelfstandig kunnen wonen. Zeeuws Woongenot laat hen met behoud van hun vrijheid en zelfstandigheid in een liefdevolle omgeving nog zoveel mogelijk van het leven genieten.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: Genieten, Gelijkwaardigheid, Openheid en Respect. 

Genieten betekent voor ons tevreden zijn met wat je hebt, en innerlijke vervulling vinden in je werkzaamheden.

Met gelijkwaardigheid bedoelen wij van gelijke waarde zijn. Dezelfde waarde hebben als de ander en ook dezelfde waardering krijgen en geven als de ander. 

Openheid is openhartig zijn, toegankelijk zijn, maar ook nieuwsgierig zijn naar en open staan voor nieuwe opvattingen, mensen, en ervaringen.

Respect is de basis van alles. Respect hebben voor elkaar, en deze waarderen om wie en wat hij is. 

Dit vinden wij belangrijke waarden in omgang met de bewoners, met de contactpersonen en met allen waar wij mee te maken krijgen. Op deze manier gaan wij de toekomst tegemoet.

Raad van commissarissen en cliëntenraad

De raad van commissarissen houd toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken. De raad van Zeeuws Woongenot heeft drie leden met ieder hun eigen expertise. De leden van de raad van commissarissen zijn: Robert Jacobs, Luuk Salomons en Joris Jaspars.

De cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners binnen Villa Rittenborgh. Zij zijn onafhankelijk. Daarnaast denkt de raad mee over het beleid binnen Zeeuws Woongenot. De leden van de cliëntenraad zijn: Peter van Dorp, Bram Ossewaarde, Annelies Verhaagen, en Nel Roode