Zorg

Wij leveren zorg op maat. Dus, zorg die u nodig heeft, zoals u dat wenst. Hierbij kijken wij individueel naar de leefwijze en levensgeschiedenis van de bewoner. Villa Rittenborgh staat er voor dat bewoners hun eigen interesses zoveel mogelijk kunnen voortzetten.

In Villa Rittenborgh is de bezetting gedurende de dag gemiddeld 1 medewerker (verzorgende, helpende of welzijnsmedewerker) op 4 bewoners. Daarbovenop komt de huishoudelijke zorg en 2 woonondersteuners, en 2 koks die elkaar afwisselen zodat zij elke dag verse maaltijden kunnen bereiden. Door inzet van dit aantal medewerkers kunnen we veel persoonlijke aandacht bieden. 

Zorgservice 
Om bij ons te komen wonen heeft u een indicatie vanaf VV5 nodig, die door het Centrum Indicatie stelling Zorg (CIZ) wordt gesteld. 

Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage, welke inkomensafhankelijk is. De eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) ligt bij verblijf in een particuliere setting vaak veel lager dan bij een verblijf in een verpleeghuissetting. Dit komt omdat de huur/het verblijf rechtstreeks aan ons wordt betaald.

Om deze eigen bijdrage te berekenen kunt u gebruik maken van de rekenhulp CAK. Kies dan, 'Hulp of zorg thuis' en daarna 'Volledig pakket thuis'. Om een vergelijk te kunnen maken, kunt u daarna ook de optie kiezen 'Zorg in een instelling'

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met directie zorg, Jacqueline de Winter. De gegevens zijn te vinden op de contactpagina

Zorgplan 
Iedere bewoner krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Dit is een verpleegkundige of verzorgende IG-er. Deze medewerker draagt zorg voor het zorgplan en heeft contact met de eerste vertegenwoordiger. Elk half jaar vind er een evaluatie plaats van het zorgplan en één keer per jaar vind een multidisciplinair overleg (MDO) plaats. 

Volgens de visie van Konvida
Wij werken volgens de belevingsgerichte visie van Konvida. Karin Kuhlmann van Konvida traint en coacht iedereen die te maken heeft met mensen met dementie, zo ook onze medewerkers, vrijwilligers en naasten.
Door te leren - écht te kijken - ontstaat er meer inzicht en begrip en kunnen we betere zorg bieden. Een optimale zorg voor mensen met dementie is alleen mogelijk als verzorgenden en de familie op een lijn zitten. Verzorgenden nemen taken van de familieleden over. Acceptatie en de zorg toevertrouwen aan zorgprofessionals is vaak pas mogelijk als voldoende bekend is hoe er gezorgd wordt. Goede communicatie is essentieel.

Domotica
Zeeuws Woongenot maakt gebruik van verschillende domotica, indien nodig. Dit kan bestaan uit een leefcirkel, bed-alarm, kamer-alarm, pols-alarm en/of valdetectie. Hierdoor kunnen de bewoners vrij en veilig wonen. 

Laatste levensfase
Tijdens de laatste levensfase (palliatieve fase) blijven wij samen de bewoner verzorgen. Zo kan de bewoner in een vertrouwde omgeving blijven. 

Aanvullende diensten

Zeeuws Woongenot biedt verschillende aanvullende diensten. Dit houdt in dat de kapster, pedicure, manicure, schoonheidsspecialist, tandarts/mondhygiëniste een bepaalde dag in huis zijn. De kosten van deze diensten worden niet betaald door Zeeuws Woongenot, maar zijn voor eigen rekening. Op de pagina aanvullende diensten vindt u hierover meer informatie. 

Wet zorg en dwang (WZD)

De Wet zorg en dwang (Wzd) beschrijft de rechten van mensen met onder andere psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie, die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname van deze mensen. De Wzd is er om de rechten van deze mensen te beschermen.

De Wzd heeft als uitgangspunt nee, tenzij. Als het niet anders kan, en als alle alternatieven zijn onderzocht mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent. 

 

Coronavirus

We leven in een tijd dat er nog onzekerheid is omtrent het coronavirus. Wij willen uiteraard het besmettingsrisico zo klein mogelijk houden. Daarom hebben wij het dringende verzoek om algemene regels in acht te nemen. 

  • Blijf thuis als u koorts en/of verkoudheidsklachten heeft
  • Pas handhygiëne toe 
  • Hou zoveel mogelijk afstand