Zorg ouderen

Zeeuws Woongenot biedt zorg ouderen in een mooie villa met natuurlijke omgeving. Zorg voor ouderen staat bij Zeeuws Woongenot centraal. We leveren zorg op maat. Dit houdt in dat we zorg voor bejaarden of zorg voor oude mensen bieden op de manier die de oudere nodig heeft. Om te bepalen welke zorg ouderen nodig hebben, kijken we naar het individu. Wat is de leefwijze en levensgeschiedenis van de oudere? Maar ook kijken we naar de zorgvraag van het individu. Op basis van deze informatie wordt zorg voor ouderen op maat geleverd.

Meer informatie over zorg

Zorgtechnologie ouderen

Binnen Zeeuws Woongenot maken we gebruik van moderne zorgtechnologie ouderen. Dit betekent dat we programma’s gebruiken om de zorg ouderen goed bij te houden en te coördineren, maar ook bij te stellen waar nodig. In deze programma’s houden we bijvoorbeeld bij welke zorg een bewoner nodig heeft. Ook staat daarin benoemd of er eventueel complementaire zorg ouderen of palliatieve zorg ouderen gegeven wordt. Het belangrijkste is dat er veilige zorg voor ouderen geboden wordt. Zowel veilig in de dagelijkse gang van zaken als veilige technologie. Bij Zeeuws Woongenot staat goede woonzorg ouderen dus echt centraal.

Met de paardentram